Địa chỉ 20 cây ATM Vietcombank TP Hải Dương (Hải Dương)

Dưới đây là danh sách đầy đủ địa chỉ và điểm đặt các cây ATM Vietcombank (VCB) gần nhất đến TP Hải Dương (Hải Dương), nếu bạn ở TP. Hải Dương đang tìm cây ATM Vietcombank để rút tiền, gửi tiền, sao kê hay kiểm tra số dư… thì bạn có thể đến các địa chỉ dưới đây để thực hiện.

1.ATM Vietcombank Hải Dương 66 Nguyễn Lương Bằng,​

 • Địa chỉ: 66 Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương
 • Mã chi nhánh: 03400062
 • Số lượng máy ATM: 1
 • Điểm đặt ATM: Hải Dương 66 Nguyễn Lương Bằng,
 • Giờ mở cửa: 24/7
 • Bản đồ:

2.ATM Vietcombank Hải Dương 73 Bạch Đằng, ​

 • Địa chỉ: 73 Bạch Đằng, TP Hải Dương
 • Mã chi nhánh: 03400060
 • Số lượng máy ATM: 1
 • Điểm đặt ATM: Hải Dương 73 Bạch Đằng,
 • Giờ mở cửa: 24/7
 • Bản đồ:

3.ATM Vietcombank Hải Dương 243 Nguyễn Lương Bằng,​

 • Địa chỉ: 243 Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương
 • Mã chi nhánh: 03400048
 • Số lượng máy ATM: 1
 • Điểm đặt ATM: Hải Dương 243 Nguyễn Lương Bằng,
 • Giờ mở cửa: 24/7
 • Bản đồ:

4.ATM Vietcombank Hải Dương Siêu thị Big C Phường Nhị Châu​

 • Địa chỉ: Siêu thị Big C, phường Nhị Châu, TP Hải Dương
 • Mã chi nhánh: 03400038
 • Số lượng máy ATM: 1
 • Điểm ATM: Siêu thị Big C Hải Dương, Nhị Châu,
 • Giờ mở cửa: 24/7
 • Bản đồ:

5.ATM Vietcombank Hải Dương 58 Quang Trung, ​

 • Địa chỉ: 58 Quang Trung, TP Hải Dương
 • Mã chi nhánh: 03400034
 • Số lượng máy ATM: 1
 • Điểm ATM: Hải Dương 58 Quang Trung,
 • Giờ mở cửa: 24/7
 • Bản đồ:

6. ATM Vietcombank Hải Dương Số 1 Đại lộ HCM, ​

 • Địa chỉ: 1 Đại lộ Hồ Chí Minh, TP Hải Dương
 • Mã chi nhánh: 03400026
 • Số lượng máy ATM: 1
 • Điểm đặt ATM: Hải Dương Số 1 Đại Lộ HCM,
 • Giờ mở cửa: 24/7
 • Bản đồ:

7.ATM Vietcombank Hải Dương Số 1 Đại lộ HCM, ​

 • Địa chỉ: 1 Đại lộ Hồ Chí Minh, TP Hải Dương
 • Mã chi nhánh: 03400025
 • Số lượng máy ATM: 1
 • Điểm đặt ATM: Hải Dương Số 1 Đại Lộ HCM,
 • Giờ mở cửa: 24/7
 • Bản đồ:

8.ATM Vietcombank Hải Dương – Trụ sở VCB Hải Dương

 • Địa chỉ: Trụ sở VCB Hải Dương P Bình Hàn Hải Dương
 • Mã chi nhánh: 03400024, 03400073
 • Số lượng máy ATM: 2
 • Điểm đặt ATM: Hải Dương – Trụ sở VCB Hải Dương
 • Giờ mở cửa: 24/7
 • Bản đồ:

9.ATM Vietcombank Hải Dương KCN Nam Sách,​

 • Địa chỉ: Khu công nghiệp Nam Sách, TP Hải Dương
 • Mã chi nhánh: 03400023
 • Số lượng máy ATM: 1
 • Điểm đặt ATM: Khu công nghiệp Nam Sách Hải Dương,
 • Giờ mở cửa: 24/7
 • Bản đồ:

10.ATM Vietcombank Hải Dương KCN Nam Sách,​

 • Địa chỉ: Khu công nghiệp Nam Sách, TP Hải Dương
 • Mã chi nhánh: 03400022
 • Số lượng máy ATM: 1
 • Điểm đặt ATM: Khu công nghiệp Nam Sách Hải Dương,
 • Giờ mở cửa: 24/7
 • Bản đồ:

11.ATM Vietcombank Hải Dương 66 Nguyễn Lương Bằng,​

 • Địa chỉ: 66 Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương
 • Mã ngành: 03400019
 • Số lượng máy ATM: 1
 • Điểm đặt ATM: Hải Dương 66 Nguyễn Lương Bằng,
 • Giờ mở cửa: 24/7
 • Bản đồ:

12.ATM Vietcombank Hải Dương 66 Nguyễn Lương Bằng,​

 • Địa chỉ: 66 Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương
 • Mã ngành: 03400015
 • Số lượng máy ATM: 1
 • Điểm đặt ATM: Hải Dương 66 Nguyễn Lương Bằng,
 • Giờ mở cửa: 24/7
 • Bản đồ:

13.ATM Vietcombank Hải Dương 609 Lê Thanh Nghị​

 • Địa chỉ: 609 Lê Thanh Nghị TP Hải Dương
 • Mã ngành: 03400013
 • Số lượng máy ATM: 1
 • Điểm đặt ATM: Hải Dương 609 Lê Thanh Nghị
 • Giờ mở cửa: 24/7
 • Bản đồ:

14.ATM Vietcombank Hải Dương KCN Nam Sách,​

 • Địa chỉ: Khu công nghiệp Nam Sách, TP Hải Dương
 • Mã chi nhánh: 03400012
 • Số lượng máy ATM: 1
 • Điểm đặt ATM: Khu công nghiệp Nam Sách Hải Dương,
 • Giờ mở cửa: 24/7
 • Bản đồ:

15.ATM Vietcombank Hải Dương KCN Nam Sách,​

 • Địa chỉ: Khu công nghiệp Nam Sách, TP Hải Dương
 • Mã chi nhánh: 03400011
 • Số lượng máy ATM: 1
 • Điểm đặt ATM: Khu công nghiệp Nam Sách Hải Dương,
 • Giờ mở cửa: 24/7
 • Bản đồ:

16.ATM Vietcombank Hải Dương 66 Nguyễn Lương Bằng,​

 • Địa chỉ: 66 Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương
 • Mã chi nhánh: 03400007
 • Số lượng máy ATM: 1
 • Điểm đặt ATM: Hải Dương 66 Nguyễn Lương Bằng,
 • Giờ mở cửa: 24/7
 • Bản đồ:

17.ATM Vietcombank Hải Dương Cổng A – KCN Nam Sách,​

 • Địa chỉ: Cổng A – KCN Nam Sách,
 • Mã chi nhánh: 03400006
 • Số lượng máy ATM: 1
 • Điểm đặt ATM: Hải Dương Cổng A – KCN Nam Sách,
 • Giờ mở cửa: 24/7
 • Bản đồ:

18.ATM Vietcombank Hải Dương Km52 QL5,​

 • Địa chỉ: Km52 Quốc lộ 5, TP Hải Dương
 • Mã chi nhánh: 03400005
 • Số lượng máy ATM: 1
 • Điểm đặt ATM: Hải Dương Km52 QL5,
 • Giờ mở cửa: 24/7
 • Bản đồ:

19.ATM Vietcombank Hải Dương 66 Nguyễn Lương Bằng,​

 • Địa chỉ: 66 Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương
 • Mã chi nhánh: 03400003
 • Số lượng máy ATM: 1
 • Điểm đặt ATM: Hải Dương 66 Nguyễn Lương Bằng,
 • Giờ mở cửa: 24/7
 • Bản đồ:

20.ATM Vietcombank Hải Dương – Bưu điện tỉnh Hải Dương​

 • Địa chỉ: Bưu điện tỉnh Hải Dương, 01 Hoàng Hoa Thám Hải Dương
 • Mã chi nhánh: 03400070.03400071
 • Số lượng máy ATM: 2
 • Điểm đặt ATM: Hải Dương – Bưu điện tỉnh Hải Dương
 • Giờ mở cửa: 24/7
 • Bản đồ:

 

Một số lưu ý khi rút tiền từ cây ATM Vietcombank:​

 • Các máy ATM có thể đóng cửa sau 6 giờ chiều, vui lòng chú ý đến thời gian mở cửa ở trên.
 • Trong quá trình rút tiền, nếu thẻ của bạn bị rút, hãy chú ý mã ATM trên để dễ dàng xác định nơi lấy thẻ.
 • Phí rút tiền ATM Vietcombank cho chủ thẻ nội địa VCB là 1.100 VND/giao dịch (thẻ Visa miễn phí), chuyển khoản là 3.300 VND/giao dịch.
 • Số tiền rút tối đa tại ATM VCB là 5.000.000 VND và tối đa trong 1 ngày là 100.000.000 VND (áp dụng cho thẻ ATM nội địa Vietcombank Connect24)
 • Nếu bạn là chủ thẻ VCB và gặp khó khăn khi rút tiền, tài khoản bị trừ tiền tại ATM, vui lòng liên hệ hotline 1900 54 54 13 hoặc chi nhánh/phòng giao dịch của VCB gần nhất để kiểm tra.
Bài viết liên quan