Địa chỉ 11 cây ATM Vietcombank tại quận Hoàng Mai (Hà Nội)

Dưới đây là danh sách đầy đủ địa chỉ và điểm đặt các cây ATM Vietcombank (VCB) gần nhất tại Quận Hoàng Mai (Hà Nội) mới được cập nhật, nếu bạn đang ở Quận Hoàng Mai, nếu bạn đang tìm kiếm các cây ATM Vietcombank để rút tiền, nạp tiền tiền, sao kê hay kiểm tra số dư… thì bạn có thể đến các địa chỉ dưới đây để thực hiện.

1.ATM Vietcombank VCBC – PGD Vĩnh Hoàng KCN Hoàng Mai

 • Địa chỉ: Tòa nhà ICT – Lô 02-9a Khu công nghiệp Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
 • Mã ngành: 10800445
 • Số lượng máy ATM: 1
 • Điểm đặt ATM: VCBC – Phòng giao dịch Vĩnh Hoàng, Khu công nghiệp Hoàng Mai
 • Giờ mở cửa: 24/7
 • Bản đồ:

2.ATM Vietcombank PGD Nguyễn An Ninh​

 • Địa chỉ: 106 Nguyễn An Ninh
 • Mã chi nhánh: 10800693
 • Số lượng máy ATM: 1
 • Điểm đặt ATM: PGD Nguyễn An Ninh
 • Giờ mở cửa: 24/7
 • Bản đồ:

3. Chi nhánh ATM Vietcombank

 • Địa chỉ: 1277, rue de la Liberation
 • Mã chi nhánh: 10800691 10800692
 • Số lượng máy ATM: 2
 • Địa điểm ATM: Chi nhánh
 • Giờ mở cửa: 24/7
 • Bản đồ:

4.ATM Vietcombank Linh Đàm Sở giáo dục

 • Địa chỉ: CC2, Khu đô thị Bắc Linh Đàm, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
 • Mã ngành: 10800213
 • Số lượng máy ATM: 1
 • Địa điểm ATM: Hội trường Giáo dục Linh Đàm
 • Giờ mở cửa: 24/7
 • Bản đồ:

5.ATM Vietcombank Linh Đàm Sở giáo dục

 • Địa chỉ: CC2, Khu đô thị Bắc Linh Đàm, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
 • Mã ngành: 10800212
 • Số lượng máy ATM: 1
 • Địa điểm ATM: Hội trường Giáo dục Linh Đàm
 • Giờ mở cửa: 24/7
 • Bản đồ:

6.ATM Vietcombank Linh Đàm Sở giáo dục

 • Địa chỉ: CC2, Khu đô thị Bắc Linh Đàm, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
 • Mã ngành: 10800211
 • Số lượng máy ATM: 1
 • Địa điểm ATM: Hội trường Giáo dục Linh Đàm
 • Giờ mở cửa: 24/7
 • Bản đồ:

7.ATM Vietcombank Linh Đàm Sở giáo dục

 • Địa chỉ: CC2, Khu đô thị Bắc Linh Đàm, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
 • Mã ngành: 10800210
 • Số lượng máy ATM: 1
 • Địa điểm ATM: Hội trường Giáo dục Linh Đàm
 • Giờ mở cửa: 24/7
 • Bản đồ:

8.ATM Vietcombank Linh Đàm Sở giáo dục

 • Địa chỉ: CC2, Khu đô thị Bắc Linh Đàm, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
 • Mã ngành: 10800209
 • Số lượng máy ATM: 1
 • Điểm ATM: Phòng GD Linh Đàm
 • Giờ mở cửa: 24/7
 • Bản đồ:

9.ATM Vietcombank Linh Đàm Sở giáo dục

 • Địa chỉ: CC2, Khu đô thị Bắc Linh Đàm, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
 • Mã ngành: 10800208
 • Số lượng máy ATM: 1
 • Điểm ATM: Phòng GD Linh Đàm
 • Giờ mở cửa: 24/7
 • Bản đồ:

10. Trạm ATM Vietcombank Trương Định

 • Địa chỉ: 461 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội
 • Mã ngành: 10800204
 • Số lượng máy ATM: 1
 • Điểm ATM: TTTM Trương Định
 • Giờ mở cửa: 24/7
 • Bản đồ:

11. ATM Vietcombank ATM VCBC Số 01 PGD Trương Định​

 • Địa chỉ: 461 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội
 • Mã ngành: 10800201
 • Số lượng máy ATM: 1
 • Điểm đặt ATM: ATM VCBC Số 01 PGD Trương Định
 • Giờ mở cửa: 24/7
 • Bản đồ:

Một số lưu ý khi rút tiền từ cây ATM Vietcombank:​

 • Các máy ATM có thể đóng cửa sau 6 giờ chiều, vui lòng chú ý đến thời gian mở cửa ở trên.
 • Trong quá trình rút tiền, nếu thẻ của bạn bị rút, hãy chú ý mã ATM trên để dễ dàng xác định nơi lấy thẻ.
 • Phí rút tiền ATM Vietcombank cho chủ thẻ nội địa VCB là 1.100 VND/giao dịch (thẻ Visa miễn phí), chuyển khoản là 3.300 VND/giao dịch.
 • Số tiền rút tối đa tại ATM VCB là 5.000.000 VND và tối đa trong ngày là 100.000.000 VND (áp dụng cho thẻ ATM nội địa Vietcombank Connect24)
 • Nếu bạn là chủ thẻ VCB và gặp khó khăn khi rút tiền, tài khoản bị trừ tiền tại ATM, vui lòng liên hệ hotline 1900 54 54 13 hoặc chi nhánh/phòng giao dịch của VCB gần nhất để kiểm tra.
Bài viết liên quan