Địa chỉ cây ATM Vietcombank tại Quận 6 (Hồ Chí Minh)

Dưới đây là danh sách đầy đủ địa chỉ và điểm đặt các cây ATM Vietcombank (VCB) gần nhất tại Quận 6 (Hồ Chí Minh) mới được cập nhật, nếu bạn đang ở Quận 6. Trong quá trình tìm kiếm cây ATM Vietcombank để rút tiền, gửi tiền, sao kê hay kiểm tra số dư… thì bạn có thể đến các địa chỉ dưới đây để thực hiện.

1.ATM Vietcombank Chi Nhánh Bình Tây

 • Địa chỉ: 129 Hậu Giang, Phường 5, Quận 6
 • Mã chi nhánh: 02500011.02500033.02500034.02500035
 • Số lượng máy ATM: 4
 • Điểm đặt ATM: CN Bình Tây
 • Giờ mở cửa: 07:30-21:00
 • Bản đồ:

2. ATM Công ty Vietcombank HCM Cầu Tre

 • Địa chỉ: 52A Phan Anh, Phường 14, Quận 6, TP.HCM
 • Mã ngành: 00700055, 00700140
 • Số lượng máy ATM: 2
 • Điểm ATM: Công ty Cầu Tre HCM
 • Giờ mở cửa: 24/7
 • Bản đồ:
Bài viết liên quan