Địa chỉ 3 cây ATM Vietcombank tại Quận 4 (Hồ Chí Minh)

Dưới đây là danh sách đầy đủ địa chỉ và điểm đặt các cây ATM Vietcombank (VCB) gần nhất tại Quận 4 (Hồ Chí Minh) mới cập nhật, nếu bạn đang ở Quận 4. … thì bạn có thể đến các địa chỉ dưới đây để thực hiện.

1.ATM Vietcombank Bình Tây PGD Calmette​

 • Địa chỉ: 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4
 • Mã chi nhánh: 02500007
 • Số lượng máy ATM: 1
 • Điểm đặt ATM: PGD Bình Tây Calmette
 • Giờ mở cửa: 07:30-17:00
 • Bản đồ:

2.ATM Vietcombank HCM Đại học Nguyễn Tất Thành

 • Địa chỉ: 300A Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP.HCM
 • Mã ngành: 00700134
 • Số lượng máy ATM: 1
 • Điểm ATM: TP.HCM Đại học Nguyễn Tất Thành
 • Giờ mở cửa: 24/7
 • Bản đồ:

3.ATM Vietcombank Nam Sài Gòn, PGD Nhà Rồng

 • Địa chỉ: 49 Đoàn Như Hài, Phường 12
 • Mã chi nhánh: 01800001, 01800015, 01800016
 • Số lượng máy ATM: 3
 • Điểm đặt ATM: Nam Sài Gòn, PGD Nhà Rồng
 • Giờ mở cửa: 24/7
 • Bản đồ:
Bài viết liên quan