Địa chỉ 26 cây ATM Vietcombank Quận Đống Đa (Hà Nội)

Dưới đây là danh sách đầy đủ địa chỉ và điểm đặt các cây ATM Vietcombank (VCB) gần nhất tại Quận Đống Đa (Hà Nội) nếu bạn đang ở Quận Đống Đa. Nếu bạn đang tìm cây ATM Vietcombank để rút tiền mặt, gửi tiền mặt, sao kê hay kiểm tra số dư… thì có thể đến các địa chỉ dưới đây để thực hiện.

1.ATM Vietcombank PGD Phương Mai​

 • Địa chỉ: 75 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
 • Mã chi nhánh: 10800542, 10800543
 • Số lượng máy ATM: 2
 • Điểm đặt ATM: PGD Phương Mai
 • Giờ mở cửa: 24/7
 • Bản đồ:

2.ATM Vietcombank VCBC 07 Xã Đàn

 • Địa chỉ: 07 Xã Đàn, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội
 • Mã ngành: 10800575
 • Số lượng máy ATM: 1
 • Điểm đặt ATM: VCBC 07 Xã Đàn
 • Giờ mở cửa: 08h-17h
 • Bản đồ:

3.ATM Vietcombank VCBC – PGD Thái Thịnh

 • Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
 • Mã ngành: 10800446
 • Số lượng máy ATM: 1
 • Điểm đặt ATM: VCBC – PGD Thái Thịnh
 • Giờ mở cửa: 24/7
 • Bản đồ:

4.ATM Vietcombank VCBC – PGD Khương Thượng

 • Địa chỉ: Số 105A12 Khương Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội
 • Mã ngành: 10800451
 • Số lượng máy ATM: 1
 • Điểm đặt ATM: VCBC – PGD Khương Thượng
 • Giờ mở cửa: 24/7
 • Bản đồ:

5.ATM Vietcombank VCBC Bệnh viện Việt Pháp

 • Địa chỉ: Số 1 Phương Mai, Q. Đống Đa, Hà Nội
 • Mã ngành: 10800054
 • Số lượng máy ATM: 1
 • Điểm đặt ATM: Bệnh viện VCBC Việt Pháp
 • Giờ Hoạt động: Giao dịch Nội gián
 • Bản đồ:

6.ATM Vietcombank VCBC Đại học Thủy Lợi

 • Địa chỉ: Số 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
 • Mã chi nhánh: 10800096, 10800097, 10800098
 • Số lượng máy ATM: 3
 • Điểm đặt ATM: VCBC Đại học Thủy Lợi
 • Giờ mở cửa: 24 giờ một ngày
 • Bản đồ:

7.ATM Vietcombank Toà nhà VCBC Định Công

 • Địa chỉ: Số 96 Định Công, Q. Đống Đa, Hà Nội
 • Mã ngành: 10800111
 • Số lượng máy ATM: 1
 • Điểm đặt ATM: Tòa nhà VCBC Định Công
 • Giờ mở cửa: 24 giờ một ngày
 • Bản đồ:

8.ATM Vietcombank VCBC Kho bạc Nhà nước Hà Nội

 • Địa chỉ: 18 Giải Phóng, Quận Đống Đa, Hà Nội
 • Mã ngành: 10800031
 • Số lượng máy ATM: 1
 • Điểm đặt ATM: Kho Bạc Nhà Nước Hà Nội VCBC
 • Giờ Hoạt động: Giao dịch Nội gián
 • Bản đồ:

9.ATM Vietcombank Công ty Cổ phần VCBC Hacinco

 • Địa chỉ: Số 110 Thái Thịnh, Q. Đống Đa. Hà Nội
 • Mã ngành: 10800065, 10800066
 • Số lượng máy ATM: 2
 • Điểm đặt ATM: VCBC Hacinco. Công ty Cổ phần
 • Giờ mở cửa: 24 giờ một ngày
 • Bản đồ:

10. ATM Vietcombank VCB Đại học Ngoại Thương

 • Địa chỉ: 91 Đoạn Lãng, Đống Đa, Hà Nội
 • Mã ngành: 10800047
 • Số lượng máy ATM: 1
 • Điểm ATM: VCB Đại Học Ngoại Thương
 • Giờ mở cửa: 24 giờ một ngày
 • Bản đồ:

11.ATM Vietcombank VCBC Kho bạc

 • Địa chỉ: Số 32 Cát Linh, Q. Đống Đa, Hà Nội
 • Mã ngành: 10800044, 10800045
 • Số lượng máy ATM: 2
 • Điểm đặt ATM: KBNN VCBC
 • Giờ Hoạt động: Giao dịch Nội gián
 • Bản đồ:

12.ATM Vietcombank VCBC PGD Yên Lãng​

 • Địa chỉ: 25 Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội
 • Mã ngành: 10800033
 • Số lượng máy ATM: 1
 • Điểm đặt ATM: PGD VCBC Yên Lãng
 • Giờ mở cửa: 8:00 sáng – 5:00 chiều
 • Bản đồ:

13.ATM Vietcombank Phòng giao dịch VCBC Khâm Thiên​

 • Địa chỉ: Số 195 Khâm Thiên, Q. Đống Đa, Hà Nội
 • Mã ngành: 10800030
 • Số lượng máy ATM: 1
 • Điểm đặt ATM: PGD VCBC Khâm Thiên
 • Giờ mở cửa: 24 giờ một ngày
 • Bản đồ:

14. Tòa nhà ATM Vietcombank VCBC VPI

 • Địa chỉ: 18 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội
 • Mã ngành: 10800010
 • Số lượng máy ATM: 1
 • Điểm đặt ATM: Tòa nhà VCBC VPI
 • Giờ Hoạt động: Giao dịch Nội gián
 • Bản đồ:

15. Tòa nhà ATM Vietcombank Ocean Pack

 • Địa chỉ: 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
 • Mã ngành: 10800225
 • Số lượng máy ATM: 1
 • Địa điểm ATM: Tòa nhà Ocean Pack
 • Giờ mở cửa: 24/7
 • Bản đồ:

16. ATM Vietcombank Hoàng Cầu Sở giáo dục

 • Địa chỉ: 36 Hoàng Cầu, Đống Đa Hà Nội
 • Mã ngành: 10800222
 • Số lượng máy ATM: 1
 • Địa điểm ATM: Phòng GD Hoàng Cầu
 • Giờ mở cửa: 24/7
 • Bản đồ:

17.ATM Vietcombank Khách sạn Fortuna​

 • Địa chỉ: Số 2B Láng Hạ, Đống Đa Hà Nội
 • Mã ngành: 10800218
 • Số lượng máy ATM: 1
 • Địa điểm ATM: Fortuna.
 • Giờ mở cửa: 24/7
 • Bản đồ:

18.ATM Vietcombank Khách sạn Fortuna​

 • Địa chỉ: Số 2B Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
 • Mã ngành: 10800217
 • Số lượng máy ATM: 1
 • Địa điểm ATM: Fortuna.
 • Giờ mở cửa: 24/7
 • Bản đồ:

19.Tòa nhà ATM Vietcombank Hapro​

 • Địa chỉ: 11B, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
 • Mã ngành: 10800207
 • Số lượng máy ATM: 1
 • Điểm đặt ATM: Hapro.
 • Giờ mở cửa: 24/7
 • Bản đồ:

20.Tòa nhà ATM Vietcombank Hapro​

 • Địa chỉ: 11B, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
 • Mã ngành: 10800206
 • Số lượng máy ATM: 1
 • Điểm đặt ATM: Hapro.
 • Giờ mở cửa: 24/7
 • Bản đồ:

21.Tòa nhà ATM Vietcombank Hapro

 • Địa chỉ: 11B, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
 • Mã ngành: 10800205
 • Số lượng máy ATM: 1
 • Điểm đặt ATM: Hapro.
 • Giờ mở cửa: 24/7
 • Bản đồ:

22.ATM Vietcombank VCBC Trụ sở chính VCB chi nhánh Hà Nội

 • Địa chỉ: 11B, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
 • Mã ngành: 10800202
 • Số lượng máy ATM: 1
 • Điểm đặt ATM: Trụ sở VCBC Chi nhánh VCB Hà Nội
 • Giờ mở cửa: 24/7
 • Bản đồ:

23. ATM Vietcombank VCBC Nhà 24T3 Thanh Xuân Comp​

 • Địa chỉ: PGD Lê Văn Thiêm – Nhà 24T3 Thanh Xuân Complex, Số 6 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Mã chi nhánh: 10800488
 • Số lượng máy ATM: 1
 • Điểm đặt ATM: VCBC Nhà 24T3 Thanh Xuân Comp
 • Thời gian mở cửa: 24/07
 • Bản đồ:

24.ATM Vietcombank Thành Công – PGD 30-32 Láng Hạ

 • Địa chỉ: 30-32 Láng Hạ – Hà Nội
 • Mã ATM: 10800333; 10800334; 10800335
 • Số lượng máy ATM: 3
 • Điểm đặt ATM: Thành Công – PGD 30-32 Láng Hạ
 • Giờ mở cửa: 24/7
 • Bản đồ:
  Cập nhật…

25.ATM Vietcombank Thành Công – Học viện Ngân hàng

 • Địa chỉ: Học viện Ngân hàng, Chùa Bộc
 • Mã chi nhánh: 10800338
 • Số lượng máy ATM: 1
 • Địa Điểm ATM: Thành Công – Học Viện Ngân Hàng
 • Giờ mở cửa: 24/7
 • Bản đồ:
  Cập nhật…

26. ATM Vietcombank Thành Công – Chi nhánh

 • Địa chỉ: VCB Thành Công, số 1 Thái Hà
 • Mã ATM: 10800344; 10800345
 • Số lượng máy ATM: 2
 • Điểm đặt ATM: Thành Công – CN
 • Giờ mở cửa: 24/7
 • Bản đồ:
  Cập nhật…

Một số lưu ý khi rút tiền từ cây ATM Vietcombank:​

 • Các máy ATM có thể đóng cửa sau 6 giờ chiều, vui lòng chú ý đến thời gian mở cửa ở trên.
 • Trong quá trình rút tiền, nếu thẻ của bạn bị rút, hãy chú ý mã ATM trên để dễ dàng xác định nơi lấy thẻ.
 • Phí rút tiền ATM Vietcombank cho chủ thẻ nội địa VCB là 1.100 VND/giao dịch (thẻ Visa miễn phí), chuyển khoản là 3.300 VND/giao dịch.
 • Số tiền rút tối đa tại ATM VCB là 5.000.000 VND và tối đa trong 1 ngày là 100.000.000 VND (áp dụng cho thẻ ATM nội địa Vietcombank Connect24)
 • Nếu bạn là chủ thẻ VCB và gặp khó khăn khi rút tiền, tài khoản bị trừ tiền tại ATM, vui lòng liên hệ hotline 1900 54 54 13 hoặc chi nhánh/phòng giao dịch của VCB gần nhất để kiểm tra.
Bài viết liên quan